Общи условия и правила
за ползване на платформата https://lineikata.bg/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Платформата (сайтът) https://lineikata.bg/ е собственост на „Медик Транс Асист“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 376, ап. 19, ЕИК 203068211, тел. за контакти: +359 885 819 659, email: office@lineikata.bg

 

ЦЕЛИ

 1. https://lineikata.bg/ е онлайн платформа, съдържаща съгласувана информация за предлаганите услуги за специализиран медицински транспорт, медицински ескорт, медицинско осигуряване на масови прояви и медицински услуги по домовете. Уеб сайтът е със социална насоченост, който има за цел да информира потребителите за предлаганите услуги, дейности и наличен технически ресурс. Медик Транс Асист ЕООД има за цел да осигури бърз и улеснен достъп до квалифицирана здравна помощ, предоставена от лечебни заведения на територията на София, страната и чужбина.
 1. https://lineikata.bg/ организира, систематизира и разпространява информация, свързана с предлаганите услуги, както и информация от обществен интересен по актуални здравни въпроси.
 2. https://lineikata.bg/ не предоставя самостоятелно медицински услуги, а за тяхното предоставяне има сключен договор с подизпълнители.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с политиката за защита на личните данни, основаваща се на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), https://lineikata.bg/ не събира никакви лични данни и не обработва лични данни по смисъла на регламента.

 

   1. В рамките на комуникационна сесия през чат канал се получава информация за ИП адрес, която не се съхранява и не се обработва след приключване на чат сесията.
   1. Не събира и не обработва данни, необходими за идентификация на насрещната страна: три имена, телефонен номер, имейл адрес, месторабота, лице за контакт, данни за фактуриране.
   2. Не събира и не обработва данни, необходими за идентифициране на насрещната страна в процеса на предоставяне на услугите при ползване на уеб сайта: трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги; обем на пренесените данни; IP адрес на потребителя; телефонен номер; данни за местоположението; информация за крайното устройство; информацията, която следите на нашата страница; активности, които извършвате; имейли и известия, които получавате от нас; реклами, на които кликате;

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА https://lineikata.bg/

 1. Условията за ползване уреждат отношенията между Медик Транс Асист ЕООД и всяко лице, което използва информация или услуги, достъпва на интернет страницата https://lineikata.bg/.
  1. Със зареждането на интернет страницата всеки потребител е задължен да се запознае и приеме Общите условия за ползване на сайта.
  2. Ако не сте съгласни с Условията за ползване на уеб сайта https://lineikata.bg/ Вие не бива да използвате https://lineikata.bg/.
  3. Собственик на съдържанието в сайта https://lineikata.bg/ и на всички права, произтичащи от него, освен ако изрично не е посочено друго, принадлежат на Медик Транс Асист ЕООД.
  4. https://lineikata.bg/ запазва правото си да добавя допълнителни условия.
  5. За да използвате услугите, предоставени от https://lineikata.bg/, следва да приемете Общите условия за ползване единствено ако сте навършили 18 годишна възраст. Услугите на https://lineikata.bg/ не следва да се използват от лица, които не са навършили 18 годишна възраст.
  6. Медик Транс Асист ЕООД запазва правото си да прави промени в настоящите условия за използването на уеб сайта. https://lineikata.bg/ се задължава да информира посетителите или потребителите, приели условията, за последващи промени в тях чрез публикации на сайта.
  7. Медик Транс Асист ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на лични данни, действащ на територията на Република България. Лице за контакт – Антон Димитров Димов, тел. 0885819659, e-mail: office@lineikata.bg

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 • Задължавате се да използвате платформата https://lineikata.bg/ по почтителен и добросъвестен начин.
 • Не трябва да извършвате действия, които противоречат на закона или на добрите нрави.
 • Вие сте отговорни и задължени относно всяко свое действие.
 • Не трябва да осъществявате незаконни действия, свързани с търговски цели, нарушаване на авторските права и др.
 • Не трябва по никакъв начин да осъществявате посегателства върху данните и информацията, публикувана на сайта или съдържаща се на сървъра на сайта.
 • За всяко посегателство носите отговорност по силата на българското законодателство.
 • Забраняват се всякакви неразумни и тормозни действия спрямо здравните специалисти на страницата на https://lineikata.bg/.
 • Имате право да използвате платформата https://lineikata.bg/ единствено и само съобразно целите, за които е създадена.

Основната цел на тази страница е да Ви запознае с условията за използване на съдържанието в сайта  lineikata.bg

Съдържание

Съдържанието на тази интернет страница и мобилната версия на сайта lineikata.bg са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

Отговорност за чуждо съдържание

lineikata.bg не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

Бисквитки“

Сайтът lineikata.bg използва „бисквитки“, за да идентифицира потребителите и техните предпочитания, както и да им помага да изпълняват задачи, без да се налага да въвеждат повторно информация при презареждане от една страница на друга или при посещение на портала по-късно.

Авторско право

Съдържанието на сайта на lineikata.bg може да се използва свободно, освен ако изрично не е посочено, че е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Следователно използването на текстово съдържание, снимки, видеоматериали и други визуални елементи, намиращи се на страницата, е публично и изисква единствено цитиране.

Мобилна версия

При използването на уебсайта от мобилни приложения може да събира определена информация автоматично. Такъв тип данни са: тип мобилно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, тип на интернет браузър, информация за начина, по който се използва приложението.

При използването на мобилни приложения се събира и обработва информация за Вашето местоположение, което спомага за персонализирането на работата Ви. За определянето на местоположението Ви се използват различни технологии, включително IP адрес, GPS и други сензори, които могат да предоставят информация за устройства. Тези правила за поверителност Ви гарантират, че ние няма да разкриваме текущото Ви местоположение на трети лица. Ако не желаете да се използва Вашето местоположение е необходимо да изключите услугите за местоположение за мобилно приложение, която се намира в настройките на профила Ви или в настройките на мобилни телефони и/или в мобилното приложение.

Ако искате да спрете достъпа до личните Ви данни, Вие имате право на отказ от използването на мобилното приложение. Това може да стане като деинсталирате приложението чрез стандартната опция за деинсталация, достъпна през телефона Ви или деинсталация през Google app store или Apple app store.

Промени

Настоящите правила за употреба на страницата на lineikata.bg подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за това, как са защитени личните Ви данни, които събираме. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие изразявате съгласието си с настоящите правила за поверителност и всички техни актуализации.

Съгласие за употреба

Когато използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Политика за поверителност

Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на „бисквитки“. Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви предложим.

Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват:

Google

 

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес.

Facebook

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес.

Форма за контакти в сайта

Информацията, която постъпва при нас чрез формата за контакти в сайта се използва само за осъществяване на отговор на Вашето запитване.

Задължително необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.

Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията.

Контакти

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез формата ни за контакт.

 

Последна актуализация на Общите условия от 29.06.2018г.

линейка бърза помощ

error: Content is protected !!
Call Now Button