Общи условия и правила
за ползване на платформата https://lineikata.bg/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Платформата (сайтът) https://lineikata.bg/ е собственост на „Медик Транс Асист“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 376, ап. 19, ЕИК 203068211, тел. за контакти: +359 885 819 659, email: office@lineikata.bg

 

ЦЕЛИ

 1. https://lineikata.bg/ е онлайн платформа, съдържаща съгласувана информация за предлаганите услуги за специализиран медицински транспорт, медицински ескорт, медицинско осигуряване на масови прояви и медицински услуги по домовете. Уеб сайтът е със социална насоченост, който има за цел да информира потребителите за предлаганите услуги, дейности и наличен технически ресурс. Медик Транс Асист ЕООД има за цел да осигури бърз и улеснен достъп до квалифицирана здравна помощ, предоставена от лечебни заведения на територията на София, страната и чужбина.
 1. https://lineikata.bg/ организира, систематизира и разпространява информация, свързана с предлаганите услуги, както и информация от обществен интересен по актуални здравни въпроси.
 2. https://lineikata.bg/ не предоставя самостоятелно медицински услуги, а за тяхното предоставяне има сключен договор с подизпълнители.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с политиката за защита на личните данни, основаваща се на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), https://lineikata.bg/ не събира никакви лични данни и не обработва лични данни по смисъла на регламента.

 

   1. В рамките на комуникационна сесия през чат канал се получава информация за ИП адрес, която не се съхранява и не се обработва след приключване на чат сесията.
   1. Не събира и не обработва данни, необходими за идентификация на насрещната страна: три имена, телефонен номер, имейл адрес, месторабота, лице за контакт, данни за фактуриране.
   2. Не събира и не обработва данни, необходими за идентифициране на насрещната страна в процеса на предоставяне на услугите при ползване на уеб сайта: трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги; обем на пренесените данни; IP адрес на потребителя; телефонен номер; данни за местоположението; информация за крайното устройство; информацията, която следите на нашата страница; активности, които извършвате; имейли и известия, които получавате от нас; реклами, на които кликате;

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА https://lineikata.bg/

 1. Условията за ползване уреждат отношенията между Медик Транс Асист ЕООД и всяко лице, което използва информация или услуги, достъпва на интернет страницата https://lineikata.bg/.
  1. Със зареждането на интернет страницата всеки потребител е задължен да се запознае и приеме Общите условия за ползване на сайта.
  2. Ако не сте съгласни с Условията за ползване на уеб сайта https://lineikata.bg/ Вие не бива да използвате https://lineikata.bg/.
  3. Собственик на съдържанието в сайта https://lineikata.bg/ и на всички права, произтичащи от него, освен ако изрично не е посочено друго, принадлежат на Медик Транс Асист ЕООД.
  4. https://lineikata.bg/ запазва правото си да добавя допълнителни условия.
  5. За да използвате услугите, предоставени от https://lineikata.bg/, следва да приемете Общите условия за ползване единствено ако сте навършили 18 годишна възраст. Услугите на https://lineikata.bg/ не следва да се използват от лица, които не са навършили 18 годишна възраст.
  6. Медик Транс Асист ЕООД запазва правото си да прави промени в настоящите условия за използването на уеб сайта. https://lineikata.bg/ се задължава да информира посетителите или потребителите, приели условията, за последващи промени в тях чрез публикации на сайта.
  7. Медик Транс Асист ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на лични данни, действащ на територията на Република България. Лице за контакт – Антон Димитров Димов, тел. 0885819659, e-mail: office@lineikata.bg

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 

Последна актуализация на Общите условия от 29.06.2018г.

линейка бърза помощ

 
error: Content is protected !!