Lineikata.bg – Медицинско осигуряване на мероприятия, събития, ивенти, спортни срещи, футболни мачове и разнообразни масови прояви 23.01.2020

Медицинско осигуряване на „зелени училища“, спортни, концертни и филмови мероприятия и масови прояви с медицински екип. Линейките ни са подходящо оборудвани. Оказването на първа помощ и осигуряването на специализиран медицински транспорт са едни от най-важните за всяко мероприятие. Безопасността на широката общественост, посещаваща подобни събития, както и на участващите в тях, са от първостепенна важност за всяко събитие. Няма събитие, което да е твърде голямо или твърде малко за нашите екипи от доказани професионалисти.Всяка фирма – организатор на такива – може да разчита на гарантирана от дългия ни опит коректност и професионално отношение от нас.

 

Услугата е максимално гъвкава към потребностите на всеки един възложител от гледна точна на продължителност или времетраене на конкретното мероприятие, неговото естество и съобразно профила на риска за участниците и/или посетителите, се подбира оптимален брой и вид медицински специалист – медицински сестри, фелдшери или лекари със специалност обща медицина или определена медицинска специалност по профила на риска. 

Можете да свържете с екипът на Lineikata.bg  – Денонощно на тел.  0885 81 96 59 .

Услугата се предлага както за единични ангажименти така и за абонаментно обслужване на ивент и спортни организации в множество мероприятия в своят календар.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ РАЗПОЛАГАМЕ С:

Собствени линейки – клас В (2 броя) и клас А:

Модерни инвалидни колички

Основни носилки с падащи крака и гръбначни носилки

Пособия за цялостна имобилизация на пациенти

Медицински апаратури – кардиографи, бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически вакуум аспиратори, перфузори, небулайзери, пациентни монитори, пулсоксиметри, ларингоскопи, интубационни сетове

Кислородни системи – мобилни и стационарни

Кислородни концентратори

Пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация

Лекарствени средства – всички необходими съгласно стандарта за спешна помощ, за оказване на доболнична помощ, за извъшване на специализиран медицински транспорт, за домашни посещения, за обслужване на мероприятия, събития, заснемане на продукции и т.н.

Превързочни материали

Медицински инструменти

Спешни чанти

Рентген-негативни гръбначни дъски (шини)

Шини за крайници – по Крамер и надуваеми

Антидекубитален дюшек

Климатици и калорифери

Обучен персонал:

Сваляне и качване на болни в линейката, съдействие при настаняване в болници;

Медицински екипи съобразно рисковия профил на проявата.

Можете да свържете с екипът на Lineikata.bg  – Денонощно на тел.  0885 81 96 59.

 

апаратура – бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ и др.

• медицински инструменти
• стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN от кислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера.
• спешни чанти

• основни и гръбначни носилки, транспортни столове
• пособия за цялостно имобилизиране на пациенти
• пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация
• лекарствени средства – всички необходими съгласно стандарта за спешна помощ, за оказване на доболнична помощ, за извъшване на специализиран медицински транспорт, за домашни посещения, за обслужване на мероприятия, събития, заснемане на продукции и т.н.
• превързочни материали.

Източник: https://zdravnamedia.com/lineikata-bg-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8/