Медицинско осигуряване на Корпоративно събитие на Издателство Просвета 07.02.2020

Споделете в

В оперативен порядък ни бе възложено медицинско осигуряване на Корпоративно събитие на Издателство Просвета, което ще се проведе на 17-02-2020 в Зала 1 на НДК.

За нуждите на медицинското осигураяване осигуряваме лекар и линейка с шофьор, необходимото лекарствено и консумативно осигуряване и техническа обезпеченост.

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

  1. Медицинско осигуряване на мероприятие в Зала 1 на НДК на Сдружението на танцовите дейци на 28-02-2020 г.;
  2. Медицинско осигуряване на Концерт на Ансамбъл „Чинари“ на 04-05-2020 г.

Използваме случая да изкажем своята благодарност за доверието на всички свои бивши, настоящи и бъдещи клиенти.

Споделете в