ЗАЕДНО В БОРБАТА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА 29.04.2020

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

Ние от „МЕДИК ТРАНС АСИСТ“ ЕООД имаме готовност да се включим с нашите оборудвани линейки – реанимобили, за да подпомогнем усилията на държавата в борбата срещу разпространението на COVID-19.

Линейките ни са оборудвани в съответствие с европейските стандарти с необходимата медицинска апаратура и са заредени с необходимите предпазни средства и дезинфектанти на алкохолна основа.

Убедени сме, че и частните фирми трябва да се включат с наличния си потенциал в овладяването на случаите на кризи, бедствия, аварии и катастрофи, каквато е и настоящата пандемична обстановка.

Ние сме социалноориентирана компания с доказана обществена отговорност и не можем да останем безучастни, гледайки отстрани.

Корпоративен стандарт при нас е наличието на достатъчни количества от необходимите санитарно-хигиенни материали и дезинфектанти за дълъг период от време, поради което сме в състояние да обслужим собствените си нужди.

Ежедневно следим актуалната информация, съобщавана от Световната здравна организация (СЗО), както и от българското Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб към Министерския съвет на Република България. Поддържаме тесен контакт с доказани специалисти.

Напълно подготвени сме да се включим с нашите оборудвани линейки – реанимобили в борбата с COVID-19.

НАШИЯТ ДЕВИЗ Е: „ДА СЛУЖИМ И ПОМАГАМЕ“ !

 

Маг.ик. Антон Димов –

Управител