ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ЦЕНИ СА ЗА НЕ-COVID-19 ПАЦИЕНТИ.

ЗА ЦЕНИ ЗА COVID-19 ПАЦИЕНТИ ПОЗВЪНЕТЕ НА 0885 819 659

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:

Ценообразуването на превоза на болен в рамките на гр. София е на фиксирана цена. Извън града цената се формира като се вземат под внимание километрите от началната до крайната точка на дестинацията, както и от актуалната цена на горивата в страна към момента.

Моля, обадете се за да Ви информираме каква ще бъде контретната цена за услугата, от която се нуждаете.

При необходимост се осигурява и медицински екип по време на превоза. За екипа се заплаща отделно.

60 лв. на курс в рамките на град София, в границите на Околовръстното шосе, без значение от разстоянието, при включен престой до 15 минути. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой. Транспорт от дома до лечебно заведение за консултация/изследвания/преглед И ОБРАТНО се таксува като ДВА ОТДЕЛНИ курса;

– 75 лв. на курс от Столицата до населено място, отстоящо на до 25 километра от Околовръстното шосе на гр. София или обратно – от населено място, отстоящо на до 25 километра от Околовръстното шосе на град София до София, при включен престой до 15 минути. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой. Транспорт от дома до лечебно заведение за консултация/изследвания/преглед И ОБРАТНО се таксува като ДВА ОТДЕЛНИ курса;

при транспорт до населено място, отстоящо на повече от 25 километра от Околовръстното шосе на град София в страната, се заплащат по 2 лева на километър реален пробег от началната до крайната точка на пътуването („пълен курс“). В цената е включен и обратният („празен“) курс, както и до 15 минути престой. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой. Транспорт от дома до лечебно заведение за консултация/изследване/преглед И ОБРАТНО се таксува като ДВА ОТДЕЛНИ курса.

при транспорт между две населени места извън София в страната, се заплащат:
** от София до началното населено място по 1 лев на километър пробег съгласно Таблица за тарифните разстояния в километри между областните градове , и
** от началното до крайното населено място по 2 лева на километър реален пробег от началната до крайната точка на пътуването на болния („пълен курс“).

В така формираната цена е включен и обратният („празен“) курс, както и до 15 минути престой. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой. Транспорт от дома до лечебно заведение за консултация/изследване/преглед И ОБРАТНО се таксува като ДВА ОТДЕЛНИ „пълни“ курса (от начално до крайно населено място извън София).

ПРИМЕР: Транспорт на болен от Пловдив до Стара Загора (разстояние 88 км.) и обратно с престой 2 часа – цената би била: (1*156 София – Пловдив) + (2*88 Пловдив – Стара Загора) + (2*15 престой) + (2*88 Стара Загора – Пловдив) = 538 лева.

при транспорт в чужбина се заплащат цени ПО ДОГОВАРЯНЕ, съобразени с разстояние, винетни и пътни такси и продължителност на пътуването.

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА РАБОТНИ ДНИ В ИНТЕРВАЛА ОТ 8 ДО 18 ЧАСА. В РАБОТНИ ДНИ МЕЖДУ 18 И 8 ЧАСА И В НЕРАБОТНИ ДНИ ЦЕНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 50% за София и страната.

В случай, че сградата не разполага с работещ асансьор или в асансьора не може да влезе количка/носилка,  се заплаща такса за пренос на пациента в зависимост от етажите и теглото му, както следва:

<> 10 лв. на етаж за пациенти с тегло до 60 кг.;

<> 15 лв. на етаж за пациенти с тегло от 61 до 90 кг.;

<> 20 лв. на етаж за пациенти с тегло от 91 до 140 кг., като клиента САМ осигурява и помощник/ци/ за сваляне/качване по стълбите.

ОБОРУДВАНЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА ПРЕНОС/ПРЕВОЗ НА ПАЦИЕНТИ С ТЕГЛО НАД 140 КГ. ЗА ТАКИВА ПАЦИЕНТИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА.

ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ ОТ МЕДИК:

   (сестра/фелдшер/лекар/реаниматор) – за София:

– Медицински ескорт от медицинска сестра – 20 лв.

– Медицински ескорт от фелдшер – 30 лв.

– Медицински ескорт от лекар – 50 лв.

– Медицински ескорт от лекар анестезиолог – реаниматор – 100 – 200 лв. според тежестта на състоянието на пациента.

– При транспорт в страната цените по-горе се заплащат в удвоен размер.

– При транспорт в чужбинаПО ДОГОВАРЯНЕ след преглед на пациента и преценка на тежестта на състоянието му.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

– Подаване на кислород по време на транспорта – 5 лв. за всеки започнал час.

– Ползване на антидекубитален дюшек по време на транспорта – 20 лв.

Медицински манипулации по време на транспорта:

       * поставяне на подкожна / мускулна инжекция – 5 лв.

       * поставяне на венозна инжекция или инфузия през предварително поставен абокат – 5 лв.

       * поставяне на венозен абокат – 30 лв.

       * аспириране на секрети от канюла с катетър на пациента по време на транспорта – 10 лв.

       * ЕКГ мониторинг по време на транспорта със запис – 30 лв.

Медицински манипулации в дома (такса посещение в дома 20 лв.):

       * поставяне на подкожна инжекция – 10 лв.

       * поставяне на мускулна инжекция – 15 лв.

       * поставяне на венозна инжекция през предварително поставен абокат – 20 лв.

       * включване на венозна инфузия през предварително поставен абокат

         с изчакване и изключване– 40 лв.

       * поставяне на венозен абокат – 30 лв.

       * ЕКГ запис 12 отвеждания – 30 лв.

       * поставяне и смяна на уретрален катетър с промивка – 50 лв.

       * преглед и обработка на декубитална рана с отстраняване

         на некротична тъкан – без анестезия – от 50 лв. според раната

       * септични/асептични превръзки на рани и дренове с промивка – 20 – 50 лв. според раната

       * сваляне на хирургични конци и/или повърхностни дренове – 10 лв. на шев, 30 лв. на дрен.

.

error: Content is protected !!