ВНИМАНИЕ!

Дължи се ТАКСА „ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА“ по вина на клиента – 20 ЛЕВА В РАБОТНО ВРЕМЕ И 30 ЛЕВА В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ, ако екипът ни е тръгнал към адреса и откажете изпълнението или колеги по ваша инициатива са поели изпълнението му!

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:

Ценообразуването на превоза на болен в рамките на гр. София е на фиксирана цена. Извън града цената се формира като се вземат под внимание километрите от началната до крайната точка на дестинацията, както и от актуалната цена на горивата в страна към момента.

Моля, обадете се за да Ви информираме каква ще бъде контретната цена за услугата, от която се нуждаете.

При необходимост се осигурява и медицински екип по време на превоза. За екипа се заплаща отделно.

ЗА ТРАНСПОРТ:

50 лв. на курс в рамките на град София, в границите на Околовръстното шосе, без значение от разстоянието, при включен престой до 15 минути. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой;

60 лв. на курс от Столицата до населено място, отстоящо на до 25 километра от Околовръстното шосе на гр. София или обратно – от населено място, отстоящо на до 25 километра от Околовръстното шосе на град София до София, при включен престой до 15 минути. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой;

при транспорт до населено място, отстоящо на повече от 25 километра от Околовръстното шосе на град София в страната, се заплащат по 2 лева на километър реален пробег от началната до крайната точка на пътуването („пълен курс“). В цената е включен и обратният („празен“) курс, както и до 15 минути престой. За всеки започнал час престой след тях се заплащат 15 лв./час такса престой.

при транспорт в чужбина се заплащат цени ПО ДОГОВАРЯНЕ, съобразени с разстояние, винетни и пътни такси и продължителност на пътуването.

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА РАБОТНИ ДНИ В ИНТЕРВАЛА ОТ 8 ДО 17 ЧАСА. В РАБОТНИ ДНИ МЕЖДУ 17 И 8 ЧАСА И В НЕРАБОТНИ ДНИ ЦЕНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 50% за София и страната.

ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ ОТ МЕДИК:

   (сестра/фелдшер/лекар/реаниматор) – за София:

– Медицински ескорт от медицинска сестра – 20 лв.

– Медицински ескорт от фелдшер – 30 лв.

– Медицински ескорт от лекар – 50 лв.

– Медицински ескорт от реанимационен екип – 100 – 200 лв. според тежестта на състоянието на пациента.

– При транспорт в страната цените по-горе се заплащат в удвоен размер.

– При транспорт в чужбинаПО ДОГОВАРЯНЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

– Подаване на кислород по време на транспорта – 5 лв. за всеки започнал час.

– Ползване на антидекубитален дюшек по време на транспорта – 20 лв.

Медицински манипулации по време на транспорта:

       * поставяне на подкожна / мускулна инжекция – 5 лв.

       * поставяне на венозна инжекция или инфузия през предварително поставен абокат – 5 лв.

       * поставяне на венозен абокат – 30 лв.

       * аспириране на секрети от канюла с катетър на пациента по време на транспорта – 10 лв.

       * ЕКГ мониторинг по време на транспорта със запис – 30 лв.

Медицински манипулации в дома (такса посещение в дома 20 лв.):

       * поставяне на подкожна инжекция – 10 лв.

       * поставяне на мускулна инжекция – 15 лв.

       * поставяне на венозна инжекция през предварително поставен абокат – 20 лв.

       * включване на венозна инфузия през предварително поставен абокат

         с изчакване и изключване– 40 лв.

       * поставяне на венозен абокат – 30 лв.

       * ЕКГ запис 12 отвеждания – 30 лв.

       * поставяне и смяна на уретрален катетър с промивка – 50 лв.

       * преглед и обработка на декубитална рана с отстраняване

         на некротична тъкан – без анестезия – от 50 лв. според раната

       * септични/асептични превръзки на рани и дренове с промивка – 20 – 50 лв. според раната

       * сваляне на хирургични конци и/или повърхностни дренове – 20 лв.

 
error: Content is protected !!